Duwbakken

Duwbak Soldier 1 – ex Comines Soldier Ship B.V.
Lengte: 79 m
Breedte: 11,4 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2630 ton bj 1992 Biesbosch
ENI­-nummer: 01831506
FD nummer: 113727
Meetbriefnummer: Franse Meetbrief no: 0151
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 01-09-2027
Klik hier voor de verkorte meetbrief NL
Klik hier voor de CVO geldig tot: 22-04-2028
Duwbak Soldier 2 – ex Courrieres Soldier Ship B.V.
Lengte: 79 m
Breedte: 11,40 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2630 Ton bj 1992 Biesbosch
ENI­-nummer: 01831522
FD nummer:
Meetbriefnummer: Franse meetbrief no: 0156
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 01-09-2027
Klik hier voor de verkorte meetbrief NL
Klik hier voor de CVO geldig tot: 21-01-2029
Duwbak Marshal 1 – ex Carvin Marshal Ship B.V.
Lengte: 79 m
Breedte: 11,4 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2631 Ton – bj 1991 Biesbosch
ENI­-nummer: 01831549
FD nummer:
Meetbriefnummer: Franse Meetbrief no: 0152
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 01-09-2027
Klik hier voor de verkorte meetbrief NL
Klik hier voor de CVO geldig tot: 11-02-2029
Duwbak Marshal 2 – ex Conde Marshal Ship B.V.
Lengte: 79 m
Breedte: 11,4 m
Diepgang: 3,50
Tonnage: 2630 Ton bj 1992 Biesbosch
ENI­-nummer: 01831505
FD nummer:
Meetbriefnummer: BF 0154
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 01-09-2027
Klik hier voor de verkorte meetbrief NL
Klik hier voor de CVO geldig tot: 12-02-2029
Duwbak Tisa Major Ship B.V.
Lengte: 79,00
Breedte: 11,40
Diepgang: 3,90
Tonnage: 2835,330
ENI­-nummer: 1831618
FD nummer: 109576
Meetbriefnummer: HN 15361
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 15-11-2033
Klik hier voor de CVO geldig tot: 03-07-2024


Duwbak Companos 7 (ex Navin 84) Companos Barges V.O.F.
Lengte: 76,59
Breedte: 11,36
Diepgang: 4,27
Tonnage: 2935,419
ENI­-nummer: 02329458
Meetbriefnummer: HN 14238
FD Nummer:
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 02-02-2030
Klik hier voor de CVO geldig tot: 17-07-2030

Duwbak – Companos 8 (ex Gace) Companos Barges V.O.F.
Lengte: 79,00 m
Breedte: 11,40 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2621,798 T
ENI­-nummer: 01830695
Meetbriefnummer: 8 F 0272
FD Nummer:
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 18-07-2024
Klik hier voor de CVO geldig tot: 13-06-2027

Duwbak – Companos 9 (ex Gagny) Companos Barges V.O.F.
Lengte: 79,00 m
Breedte: 11,40 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2621,798 T
ENI­-nummer: 01830691
Meetbriefnummer: 8 F 0273
FD Nummer:
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 18-07-2024
Klik hier voor de CVO geldig tot: 13-06-2027

Duwbak – Companos 10(ex Duclair) Companos Barges V.O.F.
Lengte: 79,00 m
Breedte: 11,40 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2605,131
ENI­-nummer: 01830544
Meetbriefnummer: RF 0280
FD Nummer:
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 18-07-2024
Klik hier voor de CVO geldig tot: 17-06-2027

Duwbak Yainville Companos Barges V.O.F.
Lengte: 79,00
Breedte: 11,40
Diepgang: 3,50
Tonnage: 2691,764
ENI­-nummer: 01831810
Meetbriefnummer: 0155
FD Nummer:
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 31-03-2027
Klik hier voor de CVO geldig tot: 05-04-2029


Duwbak Saffier Barges V.O.F.
Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Tonnage:
ENI­-nummer:
Meetbriefnummer:
Klik hier voor de meetbrief geldig tot:
Klik hier voor de CVO geldig tot:

Duwbak Basalt – Saffier Barges V.O.F.
Lengte: 76,50 m
Breedte: 11,40 m
Diepgang: 4,02 m
Tonnage: 2840,274
ENI­-nummer: 02320006
Meetbriefnummer: DUD 2450
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 17-03-2037
Klik hier voor de CVO geldig tot: 16-09-2027
Duwbak Agaat (ex Chevilly) Saffier Barges V.O.F.
Lengte: 78,98 m
Breedte: 11,40 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2591,000 T
ENI­-nummer: 01832081
Meetbriefnummer: 8 F 0268
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 13-09-2024
Klik hier voor de CVO geldig tot: 10-12-2026
Duwbak Amber (ex Chavelle) Saffier Barges V.O.F.
Lengte: 78.98 m
Breedte: 11,40 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2630,130 T
ENI­-nummer: 01830292
Meetbriefnummer: 8 F 0267
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 15-06-2024
Klik hier voor de CVO geldig tot: 28-03-2026
Duwbak Topaas (ex Chauny) Saffier Barges V.O.F.
Lengte: 78,99 m
Breedte: 11,41 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2605,131 T
ENI­-nummer: 01830291
Meetbriefnummer: 8 F 0266
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 21-06-2024
Klik hier voor de CVO geldig tot: 09-08-2026
Duwbak Zirkoon (ex Dinan) Saffier Barges V.O.F.
Lengte: 79,00 m
Breedte: 11,40 m
Diepgang: 3,50 m
Tonnage: 2605,131 T
ENI­-nummer: 01831310
Meetbriefnummer: 8 F 0278
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 18-07-2024
Klik hier voor de CVO geldig tot: 18-01-2028

Duwbak Companos 2 – Duwbakken Beheermij B.V.
Lengte: 76.50
Breedte: 11.40
Diepgang: 3.97
Tonnage: 2835,295
ENI­-nummer: 02318418
Meetbriefnummer: RN6165
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 21-01-2023
Klik hier voor de CVO geldig tot: 05-07-2026

Duwbak Companos 4Duwbakken Beheermij B.V.
Lengte: 76,50
Breedte: 11,40
Diepgang: 3,97
Tonnage: 2832,743
ENI­-nummer: 02318419
Meetbriefnummer: DUD2809
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 22-03-2026
Klik hier voor de CVO geldig tot: 13-09-2026
Duwbak Mireille – Duwbakken Beheermij B.V.
Lengte: 76,50
Breedte: 11,40
Diepgang: 3,96
Tonnage: 2730,250
ENI­-nummer: 02324463
Meetbriefnummer: HN 7360
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 14-06-2029
Klik hier voor de CVO geldig tot: 14-07-2024
Duwbak Robijn – Duwbakken Beheermij B.V.
Lengte: 76,50
Breedte: 11,40
Diepgang: 3,98
Tonnage: 2791,069
ENI­-nummer: 02321879
Meetbriefnummer: HN 4610
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 16-08-2030
Klik hier voor de CVO geldig tot: 17-10-2025
Duwbak Arthur – Duwbakken Beheermij B.V.
Lengte: 82.45
Breedte: 11.43
Diepgang: 3.50
Tonnage: 2583.415
ENI­-nummer: 01840754
Meetbriefnummer: 8F360
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 16-08-2030
Klik hier voor de verkorte meetbrief NL
Klik hier voor de CVO geldig tot: 05-09-2025
Duwbak Pim – Duwbakken Beheermij B.V.
Lengte: 82.49
Breedte: 11.43
Diepgang: 3.50
Tonnage: 2583.415
ENI­-nummer: 01840914
Meetbriefnummer: 8F358
Klik hier voor de meetbrief geldig tot: 16-08-2030
Klik hier voor de verkorte meetbrief NL
Klik hier voor de CVO geldig tot: 05-09-2025